Presentació


En primer lloc voldria donar-vos les gràcies en nom meu i de tots els membres de la Junta Directiva del Club Gimnàstic Osona per visitar la nostra web i per la confiança que ens demostreu.
El Club Gimnàstic Osona és una entitat sense afany de lucre que es va crear l'any 2002 amb la finalitat de potenciar la gimnàstica esportiva tant en la vessant de competició com en la de lleure, i alhora contribuir a la formació esportiva i personal dels nens i nenes a partir dels tres anys d'edat perquè puguin potenciar al màxim les seves capacitats.
El proper any 2012 el Club Gimnàstic Osona celebrarà els seus 10 anys d’existència. És per això, que estem renovant la web a fi i efecte de convertir-ho en un eficaç mitjà de comunicació i d’informació.
Volem que l’activitat del Club Gimnàstic Osona sigui coneguda per tothom, que les noves propostes arribin a totes aquelles persones interessades i que els nostres socis, esportistes i col·laboradors, estiguin permanentment informats de tot allò que passa en el dia a dia. Presentem aquesta web amb notícies, fotografies i informació de tot el que fan els/les gimnastes del nostre Club i esperem amb aquesta eina facilitar la relació amb el club. Treballem amb la il·lusió de fer créixer el club i amb la confiança de comptar amb la vostra col·laboració.
Gràcies per visitar-nos.
Anna Vegara Losada
Presidenta del Club Gimnàstic Osona